خانه / مراسم مهرماه ، بازگشایی

هنرستان حرفه ای نمونه دولتی دخترانه بتول آقامحمدی

مراسم بازگشایی هنرستان سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶