شرح وظایف اعضاء

  • انتظارات آموزشی

۱- شروع درس در روز اول کاری در آغاز سال تحصیلی جدید.
۲- اتمام و دوره ۵۰ % کتاب تا آخر آذر ماه در مقطع متوسطه و ۶۰ % کتاب تا همان تاریخ در مقطع دبیرستان دوره اول و اتمام کل کتاب حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه.
۳- برنامه ریزی در ساعت درسی جهت پرسش ، بررسی تکالیف ، دوره ، حل تمرین ، ارائه درس جدید و عدم اتلاف وقت در کلاس.
۴- ارزشیابی مستمر شفاهی یا کتبی در هر جلسه :

الف- اعلام نمرات مستمر و ماهیانه جهت درج در سیستم گویا ب- ثبت نمرات ماهیانه در فرم های مخصوص سیستم هوشمند

۵- استفاده از دفاتر ارزشیابی دبیران با رعایت نکات زیر :
v نوشتن اسامی دانش‌آموزان در دفتر و ذکر تاریخ هر جلسه در ستون بالای دفتر.
v درج غیبت دانش‌آموزان در این دفتر در ذیل تاریخ قید شده.
v ورود به موقع نمرات در هر جلسه حتی نمرات امتحانات کوئیز و پرسش شفاهی و . . .
v ثبت نمرات با ملاک مشخص در دفتر و پرهیز از بکار بردن علائم غیر معمول جهت پیگیری و بررسی نمره توسط مشاور.
v درج موارد تدریس هر جلسه در ستون ملاحظات دفتر همراه با ذکر تاریخ.
v درج معدل هر امتحان در انتهای ستون نمره دانش‌آموزان.
۶- استفاده از الگوهای جدید تدریس ، ایجاد تنوع و انگیزه در کلاس و تولید خلاقیت در دانش‌آموزان.
۷- استفاده از وسایل کمک آموزشی نظیر: فیلم ، اسلاید ، بازدید از اماکن و . . .
۸- گروه‌بندی دانش‌آموزان و فعال کردن گروهها و نظارت و هدایت و پیگیری فعالیت گروهی آنها.
۹- تشکیل کلاسهای جبرانی در صورت نیاز ( مصادف شدن با تعطیلات و همچنین غیبت دبیر) با هماهنگی مشاور.
۱۰-دادن سؤالات بر اساس استانداردهای ارائه شده از سوی منطقه و در صورت وجود دبیر هم رشته همکاری با وی در طراحی سؤالات.

  • انتظارات اخلاقی تربیتی

۱- رعایت احترام در گفتار و رفتار
۲- رعایت پوشش مناسب در مدرسه و استفاده از مانتو و شلوار مناسب ( عدم استفاده از مانتوهای مدل دار ، تنگ ، کوتاه ، شلوار های غیر معمول و . . . )
۳- عدم استفاده از روسریهای نازک ، کوتاه و . . .  بدلیل وجود آقایان دبیر در مدرسه.
۴- نداشتن هر گونه آرایش در چهره و عدم استفاده از زینت آلات غیر معمول.
۵- همراه نداشتن موبایل در زمان حضور در کلاس.
۶- برخورد مناسب با دانش‌آموزان و اولیاء آنها با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموز .
۷- ارجاع دانش‌آموزان در صورت وجود مشکلات روحی و اخلاقی به مشاورین.
۸- خودداری از تماس و رفتن به منزل دانش‌آموزان و دادن شماره تلفن به آنها و عدم پذیرش تدریس خصوصی برای آنها.
۹- شرکت در نماز جماعت مدرسه در صورت امکان و عدم پاسخگویی به دانش‌آموزان در زمان نماز.
۱۰ شرکت در برنامه های پرورشی و همکاری در تنظیم زمان برگزاری اینگونه برنامه‌ها.
۱۱ در صورت نیاز ، کمک به برگزاری مسابقات فرهنگی ،هنری خصوصاً قرآن و نهج البلاغه.
۱۲ پذیرفتن انتقادات ، انعطاف پذیری و سعی در رفع آنها.

  • انتظارات اجرایی انظباطی

۱- حضور به موقع در کلاس و خروج به موقع از آن.
۲- نداشتن غیبت غیر از مواقع ضروری با اطلاع رسانی قبلی به مشاور پایه جهت پر کردن ساعت کلاس زیر نظر مدیریت مدرسه.
۳- توجه به حضور و غیبت دانش‌آموزان در هر جلسه.
۴- شرکت به موقع و منظم در کلیه جلسات شورای دبیران.
۵- امضاء دفتر حضور و غیاب دبیران.
۶- همکاری با کادر اجرایی مدرسه.
۷- عدم خروج دانش‌آموزان در وقت کلاس غیر از مواقع ضروری و مطلع نمودن معاون در صورت غیبت طولانی دانش‌آموز .

buy

به منظور دسترسی فایل شرح وظایف هنرستان بر روی دکمه دریافت کلیک نمایید.

دریافت فایل پی.دی.اف شرح وظایف ... ۱۲ صفحه