اعضاء هنرستان

زهرا صفاری
زهرا صفاری
معاون انضباطی

شرح وظایف معاون انضباطی:

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت ریئس هنرستان عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود :

۱٫ تمهید مقدمات و ایجاد امکانات لازم در زمینه اجرایی برنامه های صیحگاهی و برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی ملی ، نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه رفتار و حرکات و طرز پوشش دانش آموزان در مدرسه و خارج از مدرسه بخصوص رعایت حجاب اسلامی برای دانش آموزان دختر و نظارت بر رعایت آن از سوی کارکنان و دانش آموزان ، کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان مدرسه و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه ، شناسائی دانش آموزانیکه ناهنجاریهای رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه ، رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارشی لازم به مدیر مدرسه و آگاه ساختن بموقع اولیاء آنان .

۲٫ شرکت در شوراهای و گروههای پرورشی با نظر مدیر مدرسه و همکاری کامل در اجرای برنامه ها و خط مشی های اجرائی مصوب ، اداره کلاس در غیاب معلم مربوط ، همکاری با مدیر و معلمان در مورد تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی از نحوه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعلام موارد به اولیاء آنان در صورت لزوم ، همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مدیر .

۳٫ حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز کار روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامی که برنامه ها و فعالیتهای آموزشی ، پرورشی و جنبی در جریان است ، همکاری با دیگر معاونین  مدرسه در انجام وظایف مربوط ، ایجاد هماهنگی و تقسیم کار براساس شرح وظایف با دیگر معاونین  مدرسه با توجه به نظر مدیر مدرسه .

۴٫ نظارت و همکاری در امر ثبت نام و تنظیم دفاتر آمار ، اموال ، امتحانات و نگهداری سوابق اسناد ، تهیه و تنظیم گزارش های لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه گزارشهای لازم در این زمینه به مدیر مدرسه ، نظارت در حسن انجام وظایف دیگر کارکنان مدرسه و همکاری با آنان در حسن اجرای برنامه ها و امور مربوط ، مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش آموزان و اعمال کوشش های مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه ها و چاره جوئی نارسائی ها در هر مورد و فراهم کردن موجبات کمکهای اولیه و درمان در موارد لازم .

۵٫ مراقبت بر فعالیتهای آزاد دانش اموزان در ساعات تفریح و مواقع دیگر با کمک مربیان و معلمان ، نظارت بر کار و فعالیتهای خدمتگزاران ، سرایدار ، نگهبان و دیگر عوامل خدماتی مدرسه ، تهیه و تنظیم برنامه امتحانات و همکاری در برگزاری آن و در ثبت نمرات و اعلام نتایج امتحانات دانش آموزان به اولیاء آنان در موعد مقرر ، معرفی دانش آموزان سال آخر برای امتحانات نهائی با نظر مدیر …


مهدیه دشتی
مهدیه دشتی
کارشناس فنی

شرح وظایف کارشناس فنی :

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت مستقیم ریئس هنرستان فنی عهده دار انجام وظایف محوله زیرخواهد بود :

۱٫ همکاری با مسئو لین هنرستان در رابطه با وظایف محوله.

۲٫ اقدام به تحویل گرفتن وسایل ، ابزار ، قطعات یدکی ، ماشین آلات و …

۳٫ اقدامات لازم در جهت حفظ و حراست تمامی وسایل موجود در انبار و انجام اقدامات احتیاطی به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی مانند سرقت ، آتش سوزی .

۴٫ جلوگیری و ممانعت از اقداماتد افراد غیر مسئول که به نحوی از انحای درصدد استفاده از وسایل موجود در انبار باشد .

۵٫ تهیه دفتر اموال برای تمامی ماشین آلات ، ابزار و وسایل برابر فرم مربوط و نیز تهیه دفتر انبار برای تحویل و تحول موقت .

۶٫ تهیه بیلان موجودی انبار در پایان هر ماه ، هر سه ماه و هر سال و گزارش به ریئس هنرستان فنی .

۷٫ تحویل وسایل ماشین آلات و غیره به استفاده کنندگان در قبال تکمیل نمون برگ مربوط و ثبت ودرج در دفتر و تحویل گرفتن به موقع آن از استفاده کنندگان .

۸٫ در خواست وسایل مورد نیاز از طریق انبار مرکزی با تایید ریئس هنرستان .

۹٫ تنظیم صورت مواد مصرفی مورد نیاز .

۱۰٫ نگهداری کاتو لوگهای ماشین آلات و بایگانی مرتب آنها .

۱۱٫ انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم .

۱۲٫ انجام دادن وظایف معاون آموزشی در صورت عدم حضور ایشان و …

۱۳٫ انجام دادن وظایف کارشناس و سرپرست فنی در صورت عدم حضور در هنرستان و …سارینا بیاتی
سارینا بیاتی
سرپرست آموزشی

شرح وظایف سرپرست آموزشی :

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت مسؤول مربوط عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود :‌

۱٫ تقسیم برنامه عملی و دروس تخصصی بخش بین هنرآموزان باتوجه به برنامه کلی هنرستان و کوشش جهت بهبود برنامه های آموزشی ، تطبیق برنامه های تئوری و عملی با یکدیگر به نحوی که در اجرای برنامه های کار عملی و مطالب تدریس شده دروس فنی هماهنگی لازم وجود داشته باشد ، مراقبت مستمر و پیشگیریهای لازم به منظور جلوگیری از بروز سوانح و خطرات ناشی از کار، رسیدگی به علل خرابی دستگاهها در بخش و شناسایی افرادی که در این مورد سهل انگاری نموده اند

۲٫ نظارت بر آماده نمودن ابزار و تجهیزات قبل از شروع کار به نحوی که ابزار و وسایل مورد نظر در محل مناسب خود قرار داشته باشد ،  نظارت بر حضور مرتب هنرآموزان در محل کار مربوط به خود به نحوی که عملیات کارگاهی هنرجویان به طور مداوم تحت نظر آنان انجام بگیرد ، کوشش در ایجاد نظم در محیط کارگاه و نظارت بر رعایت ساعات شروع و خاتمه دروس کارگاه و توجه کامل به رعایت مسایل دیگر از قبیل پوشیدن لباس مناسب در کارگاه .

۳٫ تشکیل جلسات مشورتی با کلیه هنرآموزان بخش درباره بهبود وضع تدریس و کار عملی و رفع مشکلات موجود در امر آموزش ، جمع آوری نظرات هنرآموزان راجع به کتابهای درسی و کارگاهی و وسایل کمک آموزشی و ارائه آن به رئیس هنرستان ، طرح و اجرای برنامه کار عملی به نحوی که باتوجه به برنامه تفصیلی و حفظ کیفیت آموزشی کار، در نهایت ساختـه های هنرجویان و خدمات آنان حتی الامکان به تولید واقعیمورد نیاز جامعه منجر گردد و از اتلاف مواد اولیه جداً پرهیز شود ، نظارت بر مصرف مواد اولیه کارگاه و جلوگیری از اتلاف آن .

۴٫ کوشش در جهت برآوردن احتیاجات ضروری آموزشی هنرستان به منظور خودکفایی از خرید ابزار و وسایل مورد نیاز در حد امکان و در اولویت قرار دادن این احتیاجات در  برنامه های تولیدی کارگاهها، زمانبندی صحیح گردش کار عملی گروههای مختلف کارگاهی هر کلاس باتوجه به برنامه تفصیلی به یک اندازه برخوردار شوند ، و کوشش در جهت ترمیم وسایل و ماشین آلات معیوب و مستعمل ، همکاری و نظارت بر امور مربوط به نصب حفاظ برای ماشین آلات ، کنترلهای لازم در مورد نصب دستور کار و تابلوهای هشداردهنده برای ماشین آلات ، نظارت بر استفاده حتمی از وسایل ایمنی و حفاظتی در کارگاهها مانند کلاه، عینک، دستکش، پیش بند و … در موارد ضروری .

۵٫ نظارت بر کیفیت کار هنرآموزان و سایر کارکنان بخش به نحوی که کلیه مراحل یادگیری و شکل پذیری مهارتها و جزئیات کار عملی هنرجویان تحت کنترل مربی باشد ، شرکت در برنامه ریزی و طراحی پروژه های کار عملی باتوجه به برنامه های تفصیلی سالهای مختلف به نحوی که در تنظیم برنامه عملی کارگاه قطعات مربوط به کار در کلاسها و رشته های مختلف ساخته شده و نهایتاً به صورت محصول تولیدی و مفید ارائه گردد .


معصومه کریمی
معصومه کریمی
معاون فنی

شرح وظایف معاون فنی :

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت رئیس هنرستان فنی عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود :‌

۱٫ رعایت اصول و موازین اسلامی در انجام وظایف محوله و همکاری با رئیس هنرستان و حضور به موقع در محل کار و همکاری در امور پرورشی هنرستان .

۲٫ نظارت بر امور دفتری و اداری و مراقبت در حسن انجام مربوط به ارسال و مراسلات هنرستان و حضور در هنرستان قبل از شروع ساعت کار و رسیدگی و نظارت بر کلاسها و انجام تمامی امور اداری هنرستان در غیاب رئیس هنرستان با رعایت مقررات مربوط و براساس اختیارات تفویض شده .

۳٫ اقدام به تهیه و تنظیم برنامه امتحانی براساس آئین نامه های مصوب و با نظر و همکاری هنرآموز آموزش عملی و مراقبت در حسن اجرای برنامه امتحانی و تهیه صورتجلسات مربوط و گزارش به رئیس هنرستان و همکاری در انجام امور امتحانات با هنرآموز مربوط .

۴٫ نظارت بر ثبت نام هنرجویان در غیاب رئیس هنرستان برابر بخشنامه های صادره و مطلع نمودن تمامی همکاران از بخشنامه ها و دستور عملهای مربوط به طرق مقتضی و اقدام به تهیه و تنظیم برنامه هفتگی با رعایت اظهار نظر هنرآموز آموزش عملی .

۵٫ رسیدگی به ورود و خروج هنرجویان و ثبت غیبت های آنان در دفتر مخصوص و بررسی علت غیبت آنها و اقدام به ارسال گزارش غیبت هنرجویان برای اولیای آنان بلافاصله .

۶٫ مراقبت در مورد ثبت نمرات در فهرست مربوط و کارنامه های اصلی و دفتر امتحانات و رایانه و نظارت بر امور مربوط به بایگانی هنرستان و معرفی هنرجویان سال آخر برای امتحانات نهایی طبق آئین نامه های ذیربط و رسیدگی به وضع رفتاری هنرجویان در محیط هنرستان و عنداللزوم خارج از هنرستان و اقدام به تشکیل به موقع کلاسها و کارگاهها و اطلاع حضوری و کتبی در مورد رفتار و پیشرفت هنرجویان به والدین و پاسخگویی به مراجعین و اولیاء هنرجویان .

۷٫ نظارت بر کار سرایدار و نگهبان و بازدیدهای مرتب از ساختمانها از نظر اطمینان از ایمنی ساختمان، نظافت ساختمانهای آموزشی و آزمایشگاهها و سایر تأسیسات در صورت لزوم و اقدام مقتضی در رفع اشکالات موجود و تهیه پیش نویس مکاتبات مربوطه، گزارشها و نظارت بر تهیه آمارهای ارسالی و غیره و انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .صفیه گرجی
صفیه گرجی
معاون اجرایی

شرح وظایف معاون اجرایی :

شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی تحت نظارت مدیر عهده دار وظایف ذیل می باشد :

۱٫ همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق  بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،‌دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه ، ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .

۲٫ همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه  برای ایفای نقش تربیتی ، همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح  و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات  ، همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر  از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، ‌فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها ، همکاری در برنامه ریزی ،‌نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم  آغازین ،‌مناسبت ها ، ایام ا… ، نماز جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات  فرهنگی ،‌هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی .

۳٫ توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،‌ گردهمایی ها ،  جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات ، همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات  و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر .

۴٫ تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب  دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش  آموزان ، همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ،  ناهنجاری های رفتاری – اخلاقی، ‌نارسایی های جسمانی و مشکلات خانوادگی  می با شند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات مقتضی .

۵٫ مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان ، حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های  آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از …


آتوسا عشقی
آتوسا عشقی
سرپرست کامپیوتر

شرح وظایف سرپرست کامپیوتر :

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت مسؤول مربوط عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود :‌

۱٫ نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحد خدمات رایانه ای.
۲٫ سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف.
۳٫ در خواست تأمین وسایل و تجهیزات فنی دستگاه ها و ملزومات و خدمات مورد نیاز واحد.
۴٫ برآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزار های موجود و انطباق قطعات خریدار ی شده با مشخصات فنی مورد نظر .
۵٫ شناخت کافی از سیستم های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی ، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاز ی .
۶٫ نظارت بر نصب و راه اندازی، نگهداری ، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ای و دستگاه های جانبی .
۷٫ طراحی و پیکر بندی سخت افزاری شبکه و نظارت بر اجرای آن .
۸٫ انتخاب، نصب وراه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز شبکه .
۹٫ نظارت بر نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانائی های سخت افزاری و راه اندازی آنها
۱۱٫ مطالعه و تحقیق وتهیه گزارش در زمینه فن آوری سخت افزاری و ارائه پبشنهادهای لازم منظور اتفاء سطح کیفی سخت افزارهای مرکز .
۱۲٫ تهیه برنامه بهینه سازی رایانه ها بر حسب نیاز مرکز به معاونت پژوهشی هنرستان.
۱۳٫ تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم در زمینه بهره برداری و بگهداری سخت افزارها و نرم افزارها به منظور حصول بهترین بازدهی .
۱۴٫ تدوین برنامه های آموزشی و ارائه آموزش های لازم به دانشجویان مرتبط با امور خدمات رایانه ای .
۱۵٫ مطالعه و ارزیابی فعالیت ها ، سیستم ها و روش های موجود و ارائه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی .
۱۶٫ مشارکت در برگزاری سمینار های تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها .
۱۷٫ انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارائه نتایج به مقام های مافوق .
۱۸٫ همکاری با واحد های حوزه معاونت آموزشی هنرستان در زمینه تسریع در امور اموزشی نظیر ثبت نام و تیهه کارنامه های دانشجویان .
۱۹٫ انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی هنرستان .
مریم امینی
مریم امینی
معاون پرورشی

شرح وظایف معاون پرورشی :
معاون پرورشی مدرسه زیرنظر مدیر ، به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی ، هدایت و ارزشیابی و پیگیری اجرای فعالیتهای پرورشی مبادرت نموده و علاوه بر تصدی همه فعالیتهای پرورشی ، برای مشارکت دانش آموزان ، معلمان و سایر کارکنان و اولیاء زمینه سازی و تدبیر  می نماید .
۱٫ تهیه و تدوین برنامه سالانه (برنامه عمل)بخش پرورشی ، و تقویم فعالیتهای پرورشی مدرسه با استفاده از نیازسنجی و مشورت ، و براساس شیوه نامه های ابلاغی و ارائه به شورای مدرسه برای تصویب و هماهنگی و ارتباط منظم با مسؤولان ذیربط اداری و حضور در جلسات و همایشهای حوزه های پرورشی و آموزشی و اهتمام برای اقامه نمازجماعت و اعتلای فعالیتهای قرآنی و تعظیم شعائر دینی و انقلابی در مدرسه .

۲٫ برنامه ریزی جهت آموزشهای لازم پیرامون مساله بلوغ به دانش آموزان وخانواده های آنان وبرگزاری جشن تشرف و دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگی برای ایفای نقش فعال تر پرورشی آنان در مدرسه و خارج مدرسه و نیز هماهنگی با معلمان پیشکسوت با هدف بهره گیری از همکاری آنان برای تعمیم فعالیتهای پرورشی در سایر معلمان و کارکنان مدرسه و ایجاد محیط شاداب در مدرسه .

۳٫ جلب مشارکت فعال و ارتباط اثر بخش و صمیمی با دانش آموزان به صورت فردی و جمعی و همکاری فراگیر آنان در کلیه فعالیتهای پرورشی ، بخصوص از طریق شورای دانش آموزی و نظارت و ارزشیابی فعالیتهای پرورشی مدرسه و دانش آموزان و تلاش برای ارتقائ کیفیت آنها و تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای اداره با رویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی و اهتمام برای ارتقاء سلامت دانش آموزان ، شناسایی دانش آموزان نخبه ،فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی و بسترسازی برای بهره گیری و حمایت و پشتیبانی از آنان با هدف تسهیل و تسریع مراحل رشد، براساس دستور العملهای مربوطه .

۴٫ برنامه ریزی و اهتمام برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقیت و استعداد و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان و همکاری با سازمان دانش آموزی . همکاری برای راه اندازی تشکلهای دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیتهای آنان براساس ضوابط و مقررات . عضویت و حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا در امور پرورشی .

۵٫ اجرای مراسم صبحگاهی ( قرآن ، دعا ، سرود ، مقاله و … ) با همکاری مسئولین مدرسه . آموزش نماز به دانش آموزان و آشنا کردن آنان با احکام نماز و آموزشهای لازم پیرامون مسائل اخلاقی . برگزاری مراسم در ایام خاص ( اعیاد ، عزاداریها و … ) با هماهنگی ستاد برنامه ریزی مدرسه . تدریس در کلاس طبق دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و پرورش . تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبتهای مختلف . برگزاری سخنرانیهای کوتاه و ساده بمنظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی ، سیاسی ، تنظیم و اجرای برنامه های مسابقات قرآن و عترت  ، برنامه ریزی برای آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در این مسابقات با نظر مدیر مدرسه .

۶٫ تشکیل کتابخانه و تهیه تامین لوازم و تهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و فعال کردن کتابخانه بنحوی که همه دانش آموزان از آن بهرهمند شوند .و تهیه و تنظیم برنامه بازدیدها و اردوهای سازنده تربیتی ، همکاری با مدیر و دیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش اموزان از مراکز صنعتی و علمی و خدماتی .


زینب چشمی
زینب چشمی
خدمتگزار هنرستان

شرح وظایف خدمتگزار – سرایدار  :

شاغل این پست زیر نظر معاونین هنرستان وظایف محوله ذیل انجام می دهد :

۱٫ رعایت دقیق تقوای اسلامی و تقوی خدمت ، حضور در هنرستان حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه در تمام اوقات مقرر ضمن سال ودر تعطیلات فصلی ، نظافت و مرتب کردن بموقع اتاقها و کلاس ها و انجام دیگر وظایف مقرر .

۲٫ در حفظ بنا و بازدید مرتب پشت بام ها وآبریزگاه و مراقبت از تجهیزات و اثاثیه و آماده نگهداشتن دبیرستان از لحاظ تامین رفاه دانش آموزان ، در مورد تعویه آب آشامیدنی ، سلامت محیط ، حفظ شرایط بهداشتی و مراقبت از فضای سبز و غیره براساس دستورالعملها و زیر نظر اولیا دبیرستان و گزارش سریع در مورد وجود هر گونه کمبود در این زمینه ها به مسئولات امر .

۳٫ مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و کنترل مواردی که ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود ؛ بررسی ساختمان تاسیسات و بازدید مرتب پشت بامها و آبریزگاهها و گزارش بموقع به مراجع مربوط جهت پیشگیری از هرگونه خطرات و حوادث و خسارت احتمالی .

۴٫ همکاری با اولیای هنرستان و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به اداره آن هنرستان بر مبنای مراجعات روزمره آنان درارتباط با وظایف مقرر.

۵٫ رعایت مراتب ادب واخلاق اسلامی ورفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیت های روزانه بخصوص با دانش آموزان اولیای آنان واحتراز ازهر گونه دادوستد با دانش آموزان ، مراقبت در تمیز نگه داشتن محیط کار ، قرار دادن و مرتب کردن ملزومات و وسایل و تجهیزات در محل مربوط پس از نظافت ، کمک در حمل ونقل وسایل ، تجهیزات ، ماشین آلات ، مصالح و غیره دیگر خدمتگزاران و نظافت چیان ، گزارش به مسئولین از جمله به رئیس دبیرستان در انجام امور تعمیراتی ساختمانی تاسیسات موجود که احتمالا بطور غیرمترقبه نیاز به تعمیر داشته باشند .

۶٫ مراقبت در حفظ نگهداری وسایل و لوازم ، اثاثیه واحد متبوعه و عنداللزوم گزارشهای لازم به مسئولین مربوطه .

۷٫ دریافت پرونده ها ، نامه ها ، سایر مکاتبات ویادداشتهای اداری و پیامهای شفاهی و کتبی در مواقع لزوم طبق دستور و تحویل به مسئولان مربوط ؛ همکاری با اولیاء مجتمع یا مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به اداره مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر .

۸٫ حضور به موقع در دبیرستان . نظافت محوله(اعم از کلاسهای درس ، کارگاهها ، آزمایشگاهها ، اطاقهای اداری و……..)بر طبق حدود تعیین شده از طرف مسئولان مربوط براساس ضوابط . بکارانداختن دستگاههای ساده حرارتی وبرودتی . انجام سایرامور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.

۹٫ سرایدار موظف است تعلیمات لازم در مورد آتش نشانی و دیگر ضرورتهای مربوط به حفظ ایمنی محیط را با شرکت در دوره های آموزشی مربوط فراگیر .

۱۰٫ انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم  از طرف مجتمع یا مدرسه.


buy

به منظور بازگشت به صفحه اخیر بر روی دکمه صفحه اصلی کلیک نمایید.

برگشت به صفحه اصلی سایت هنرستان ...