هنرجویان سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶

دهم

 • گرافیک
 • حسابداری
 • معماری
 • کامپیوتر

تعداد

 • ۳۵
 • ۲۷
 • ۲۴
 • ۱۷

یازدهم

 • گرافیک
 • حسابداری
 • معماری
 • کامپیوتر

تعداد

 • ۲۷
 • ۳۰
 • ۱۷
 • ۲۱
آمار کل هنرجویان هنرستان
۱۹۸ نفر
buy

به منظور دسترسی فایل آمار هنرجویان بر روی دکمه دریافت کلیک نمایید.

دریافت فایل پی.دی.اف آمار هنرجویان ... سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶(لطفأ قبل از چاپ فایل تنظیمات جهت کاغذ را بر روی افقی قرار دهید)