مشاهده کارنامه جاری

راهنمای مشاهده کارنامه جاری هنرجویان هنرستان :
ابتدا ، شماره سریال ۶ رقمی شناسنامه خود را در قسمت ، نام کاربری و کد ملی ۱۰ رقمی را در قسمت ، کد کاربری ؛  وارد و سپس دکمه ورود را انتخاب نمایید :

FileA

با ورود به پنل کاربری خود ؛ کارنامه را انتخاب و از لیست مورد نظر ؛ بر روی کارنامه مربوطه کلیک و نمرات خود را مشاهده نمایید :

FileB

برای دریافت نام – کدکاربری و مشاهده کارنامه خود ؛ با توجّه به رشته تحصیلی ؛ از پنل زیر ؛ انتخاب کنید. البته پنل کاربری زیر بزودی فعال می شود.
buy

به منظور بازگشت به صفحه اخیر بر روی دکمه صفحه اصلی کلیک نمایید.

برگشت به صفحه اصلی سایت هنرستان ...