کادر پرسنلی سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶

الف : کادر آموزشی و پرورشی

نام خانوادگی

 • بالا محله
 • صفاری
 • جنبشی
 • امینی
 • گرجی
 • دشتی
 • بیاتی
 • اقبال
 • چشمی

نام

 • مریم
 • زهرا
 • آذر
 • مریم
 • صفیه
 • مهدیه
 • سارینا
 • مینایه
 • زینب

سمت

 • مدیر
 • معاون آموزشی
 • معاون فنی
 • معاون پرورشی
 • معاون اجرایی
 • انباردار
 • سرپرست
 • سرایدار
 • خدمتگزار

ساعت کاری

 • تمام وقت
 • تمام وقت
 • تمام وقت
 • تمام وقت
 • تمام وقت
 • تمام وقت
 • تمام وقت
 • تمام وقت
 • تمام وقت
ب : کادر هنرآموزان

نام خانوادگی

 • احمدوند
 • تیموری
 • غلامی
 • کرمی
 • گلچین
 • لطفیان
 • معجری
 • مهدور
 • مهرزاد
 • هوشیاری
 • یعقوبی
 • جامعی
 • گشانی

نام

 • اعظم
 • فاطمه
 • مریم
 • اقدس
 • هایده
 • مبارکه
 • زهرا
 • فاطمه
 • سارا
 • نرگس
 • پرینا
 • ناهید
 • فاطمه

سمت

 • هنرآموز حسابداری
 • هنرآموز معماری
 • هنرآموز گرافیک
 • هنرآموز حسابداری
 • هنرآموز کامپیوتر
 • هنرآموز معماری
 • هنرآموز معماری
 • هنرآموز کامپیوتر
 • هنرآموز گرافیک
 • هنرآموز حسابداری
 • هنرآموز کامپیوتر
 • استادکار گرافیک
 • هنرآموز گرافیک

ساعت کاری

 • ۲۰
 • ۲۴
 • ۲۴
 • ۲۰
 • ۱۶
 • ۲۴
 • ۲۴
 • ۲۴
 • ۶
 • ۲۰
 • ۲۴
 • ۸
 • ۸
ج : کادر دبیران

نام خانوادگی

 • اشقلی فراهانی
 • مجیدزاده
 • وجدانی
 • مصطفوی
 • قهرایی
 • سخایی
 • سهرابی
 • جعفرپور
 • عشیری
 • خوشبخت

نام

 • افسانه
 • لیلا
 • سعیده
 • زهره
 • ماندانا
 • زهرا
 • شهین
 • لیلا
 • پروانه
 • فریبا

سمت

 • دبیر ریاضی
 • دبیر دین و زندگی
 • دبیر : تاریخ – جغرافیا
 • دبیر تربیت بدنی
 • دبیر : فیزیک – شیمی
 • دبیر عربی زبان قرآن
 • دبیر زبان انگلیسی
 • دبیر فارسی و نگارش
 • دبیر فارسی و نگارش
 • دبیر زیست شناسی

ساعت کاری

 • ۱۲
 • ۲۴
 • ۲۰
 • ۱۲
 • ۲۴
 • ۸
 • ۲۴
 • ۸
 • ۸
 • ۸
آمار کل پرسنل هنرستان
۳۲ نفر
buy

به منظور دسترسی فایل آمار پرسنل بر روی دکمه دریافت کلیک نمایید.

دریافت فایل پی.دی.اف آمار پرسنل ... سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶(لطفأ قبل از چاپ فایل تنظیمات جهت کاغذ را بر روی افقی قرار دهید)