اسامی قبول شدگان کنکور سال(های) قبل

Test
برای مشاهده رتبه های تک و دو رقمی کنکور دوره های قبلی ، سال تحصیلی مورد نظر را انتخاب کنید
برای مشاهده اسامی برگزیدگان کنکور در دوره های قبلی ، سال تحصیلی مورد نظر را انتخاب کنید
buy

به منظور دسترسی اسامی قبول شدگان کنکور ۹۶ - ۹۵ بر روی دکمه دریافت کلیک نمایید.

دریافت فایل پی.دی.اف پذیرفته شدگان کنکور اخیر ... تک صفحه ای(لطفأ قبل از چاپ فایل تنظیمات جهت کاغذ را بر روی افقی قرار دهید)