• هنرستان آقامحمدی

    نمونه ، دولتی ، فنی حرفه ای ، دخترانه

  • نمونه - فنی حرفه ای

    گرافیک ، حسابداری ، معماری ، کامپیوتر

  • دخترانه - دولتی

    شهرک والفجر ، بلوار هنرستان ، خیابان محمدی

هنرستان حرفه ای نمونه دولتی دخترانه آقامحمدی در یک نگاه
Nashr1

Nashr2

Nashr3

Nashr4

Nashr5

buy

هنرستان دخترانه بتول آقامحمدی ، دوره های آموزشی آنلاین برگزار می کند.

دوره های آنلاین و مجازی ، دریافت بسته های آموزشی بصورت فایل های : پی.دی.اف ؛ صوتی ؛ ویدیویی و ...